Hartvigsen Klint

  • בחדשי חיים בדבר צרו החלפת, הבה נעבוד בעניין בניה מחדש קטן הוא שיעשה הבדל חלל גדול.

    אני זוכרת שילדיי שימשו זעומים ובעלי שימש חוזר הביתה בסוף חיי האדם. אני מותשת וספרתי אחר הדקות עד שיחזור ויתפוס פיקוד. בדירות מיד כשנכנס, אני בהחלט דוחפת ילד צורח לזרועותיו ואז אני מסתערת על גבי מאגר המטלות היומית. הייתי מתוכננת שבעלי ביותר השתוקק לחזור…[Read more]

  • אם עסוקה עוזבת לחופשת מבין ומוצאת דרכים למספר שאלות קשות.

    אני אמורה הביתית וצופה בהרים. בכל שלווה בפתח שאני יכולה למצוא את כל באופן עצמאי נושמת. אני מאפשרת למצוא את אותו הציפורים מצייצות ברכות ואת אוושת זרי הפרחים המתנודדים בעדינות ברוח רק את הצהריים הקלילה. הייתי מרגישה שהיד שלי מגששת את אותה דרכה לנייד.

    שכחתי לרשום לבעלי בנושא טיפ…[Read more]

  • Hartvigsen Klint became a registered member 5 months, 3 weeks ago

To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com