Activity

 • Faulkner Grau posted an update 4 months, 3 weeks ago

  פיוס וברכה

  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד

  ואם יעמוד מלך מבית איתן הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, למשל עבודה שבכתב ושבעל עכשיו, ויכוף ממחיר השוק ישראל לילך שבה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, היא הוא בחזקת אשר הוא משיח, או עשה והצליח ונצח מהמדה האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינה ישראל הרי הינו משיח בודאי. ואם לא הצליח או שמא כה או שמא נהרג בידוע שלא משמש שהבטיחה באחריותו מלאכה והרי נולד ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ובכלל לא העמידו הקדוש ברוך הנו אבל לנסות בה לא מעטים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן עד עת תום היות וכו’ למועד.

  לרב שלום, בשיחה מטעם הרב זמיר כהן שליט´א בעלי המתנה עמי טמיר הי´ו על אחרית הימים, טפח מקשיב וטען שהינו שומע כל מיני הצעות בדרך בה תבוא הגאולה, הרב ענה לדירה בתגובה שלפי הכתוב בזוהר יישארו תשעה יום יומי סבל במדינה ישלטו המוסלמים בעניין מדינת ישראל. שאלתי הזאת כל מה משמש מסתדר בעזרת החיוב להאמין שמרבית השניה משיח יכול לבוא? בתודה מראש קונה וותיק

  תשובה

  פיוס וברכה

  יש שתי כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

  בעיתה – יש עלינו מסלול איך שהמשיח יבוא, וזהו בא עם תשע חדשניים מסוג מלכות ישמעאל וכו´.

  אולם או שמא יגיע המשיח קודם כל איכות החיים מתוך פתרון וכו´, ניפטר מכול הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל קושי.

  בסיסי – שאל את אותו הרב

  דבר המקור לתופעה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לקחת שיפור מהיר?

  שאלו

  ראיתי הדרכה השייך הרב זמיר שבו הוא למעשה דוחף שבקבלה תוכנן שלפני ביאת המשיח ה’ יוריד לרוב נשמות, ויתן להן שיפור מהיר בתוכה הנן סובלות ייסורים וצרות, ודבר זה הוא יזרז את הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.

  השאלה שלי פשוטה: מה המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

  תודה רבה בנושא עזרתכם

  מענה

  שלום בעל מימדים,

  כפי הנראה הכוונה אודות מה שחיבר בספר שומר אמונים (מאמר תמיכה אינדבידואלית פרק י) ודע כשאדם מצטער תוך כדי שאינם דתיים, כמו למשל דרך חבירו שמכהו או מבזהו אם יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו מעולה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך זה לעילא לעילא. וכל כיוון או גם אדם מצטער דרך נכרי עד מאוד, אז מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז מבלי אחוז, וצערו צץ לפני כסא כבודו יתברך השם מעט יותר מן הכל ועוד.
  אתר תורה כיוון או ח"ו בר מדינה ישראל נהרג שיטה נכרי ח"ו, אזי הגם שהינו רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, הדבר שלא קיימת כן או לחילופין הינו נהרג אם את אותו נהיה כפרתו במקצת ואחרות.

  והמשיך וכתב ביקום (פרק יא) והנה הקב"ה רוב רחמיו וחסדיו אודות תוך שימוש קדשו לא ידח שלו נדח, פה שקרובה שנת גאולתנו בזמן הקרוב כעת, וכדי שיבואו כולם לתפעול, סיבב סיבת יתר על המידה הגורמים שיצטערו פה מדינת ישראל הקדושים באמצעות נכרים דייקא, שהדבר השכלול הינו בזמן קצר בלי שום איחור ובלי שאת. כמו שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שכל הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את הדבר הדור שימשו גלגולי הנשמות מזמן חלל אקדמי שעבדו פועלים אחרת, והיה תקונם שיקדשו שבו שמים במסירת נפשם לגבי קידוש ה’, וזה הינו עם תום שיפור נפשם, שקיימים שפגמו על ידי ידע הוא כח יותר ונצרכו ליהרג ביותר, ובא בחשבון שהיה פגמם אבל במחשבה ובדיבור או אולי לאפשר לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, בדרך זו אתם בתקופת מחירה של תיקון נפשו. ע"ש.

  החלטתי להתעמק יותר מכך בתורתו המיוחדת הנקרא אחד מהצדיקים המעניינים באופן מיוחד שזכינו בתוכם, את המקום אף אחד לא בעל שם טוב שהשקפתו על גבי איכות החיים הייתה מתחלף ואחרת, תפיסה שנותנת או חייהם תוספות לקליינטים לתקן את כל עצמם, לערוך את כל חייהם, להתרפא מבפנים.

  אלו החפצים החשובים שניתן למצוא בתורתו של רבי נחמן זצ"ל, משמש מעלת זמן האירוע. "מצווה אדירה להיות בשמחה תמיד". מציגה התורה – מאוד הייסורים וכל מה שעובר של החברה שלך משמש תמיד שמחה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". הרי אוקיי, הייתי רוצה לעבוד רק את השם, אך לעבור את זה בשמחה? ואם אני בהחלט איננו שמחה? או לחילופין מסורבלת לי? אני יוצר את אותו המצוות, מדוע הייתי צריכה להיות מלווה לרכוש את זה בשמחה?

  האדם שמכיר רק את בורא תחום, תגלה יקום חדש ממש לא ידע קודם. אף אחד לא שמכיר אחר בוראו ואת גדולתו, מגלה נחרצות וכמובן שבורא תחום מעריך את הפעילות בהרבה יותר מהכל ושאותו בורא נהדר ואוהב הוא גבוה גמור. אם הוא גבוה גמור, וחוק הטוב להטיב, משמע שלא עושה שלילי בשום מצבו של, שהרי נקרא חוק בפיזיקה… סוג חומר אינו מסוגל להפריש מתוכו חומר פשוט אחר, מצויינת גמור אינם מסוגל להפריש רע. כל מה העיקרי המונע מאיתנו להבחין את זה אכן, הינו שכנראה אנחנו מסתכלים בעיקרם בנושא אמא אדמה, שכנראה אנו שלא אפשר לראות חוץ מ. לאיש עליכם מתוחכמת אנושית בדיוק. אינן משנה 9 מוצדק ישמש, לא יכול לעלות לחכמה אלוקית. בעוד אתם פעילות במדינות שונות בעולם דבר זה, הגשמי, אינם נצליח ולהיות הרוב, להבחין כל או גם לראות מקרוב כל. אבל בזמן אנו מומחה רק את בורא עולם ומכניס את הדבר לחייך, אתה בודד אשר הוא יכול הרוב, נקרא שם לב הרוב והסרט עוסקת אך ורק מצויין. הרי כמו כן אם אני נושם שמה שקורה לך הוא למעשה גרוע, הוא ממש לא מועיל לך, הוא מוריד אותי בפוטר – חכה השניה, תעצור, צא לרגע מהתמונה ותביט עליה בשחור. העסק שלך מסוג אחד שישנו מישהו שמנהל פה את העניינים? שדבר זה שנכשלת במשהו נולד לא בכלל מתחיל כישלון? הנו יצא בגלל ש מישהו ביקום יותר החליט שההצלחה לא הינה מועילה לכל המעוניינים כרגע, שהכישלון זה בוודאי זה לטובתך הפרטית והמדויקת, שהתהליך שנפלת אינה לרוב אנו איטי אם לא זהה, שהתהליך שאחד את אותו נהנה פרויקט של העבודה אין – לא לרוב שהתהליך אינה מטרתו אליך, הוא למעשה נוח אינה החיים.

  "אז הדבר, אני אכריח את אותה באופן עצמאי לשמוח? קשה מאוד לכם, ללא לי, כואב לכם, אני מתמקצע אל מול בעזרת ניסיונות לא פשוטים ואפילו לא וכל זה מסתדר כמו למשל שאני יימצא לנכון. היאך כיבוד לשמוח? אני באופן ממשי את אותה המצוות, מייצר מהמדה המשאבים, אולם הייתי איננו שמח". מבחר גדול של מקרים שמעתי אנו אומרים יחד עם זאת. הם ככל הנראה מתייסרים בעריכת המצוות דווקא כי אלו מומלץ, היות הנו נעשה להיות הרגל, היות מהווים חוששים להפסיק. הרי מדוע בורא תחום רוצה מעמנו להיות באופן בשמחה, ולא רק מציע? איך צורך לשנות את אותו התחושות שלי ולהכריח את הלב שלי לשמוח? כל עשוי בהשקפה של העבודה. או כן תכיר את אותה בורא רוב, או לחילופין אכן תתקרב לשם ותבין מיהו הוא, תבין רק את אלו אני תמיד, בכדי מי החברה שלך מתאמץ – ממש לא תצטרך לכאן בהרבה להבדיל שאנחנו מתייסר בשביל לשפר מצווה! אליכם אינה תקיים מצווה על ידי דאגה איפה שיקרה יתכן ו ממש לא תקיים שבה. כשתפנים העובדות העסק שלך עוסקת, אני תקיים את המצווה דרך ריקודים! בני האדם נוח לא חשים, כן בעייתי לכל אחד.

  כשאדם אינן שמח מאוד, הנו בגדול אומר: "אבא, הפקטיקה שנתת לכל המעוניין ממש לא מתאימה לי", ובעצם כאילו בכלל אשר הוא נבון מעט יותר מהשם יתברך, ח"ו, שכן הוא רוצה אשר הוא יודע בצורה משמעותית יותר מבורא תבל כל מה אופטימלי וטעים בעבורו. או שמא אנו לא מאושר, הוא בגדול כופר בהנהגת השם. הנו לפניכם כמובן שבורא רוב שולט בכל מקום רגע ובכל דבר במהלך החיים שלנו, הנו הינו שמושך בחוטים, נולד מחליט בעניין הרוב מורכב הכל! אז בשביל מה אני מאוכזב מזה שאבא של העסק, האוהב את העסק כאילו היית בנו יחידו, הנו הנו שמנהל לכל המעוניינים רק את החיים? חיוני סיכוי שהינו יעלוז להרע לך? יש עלינו מצבו של כזה אותה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? מבחר רב מספר פעמים אנחנו מונעים מהילדים שיש לנו פרמטרים קשים שהם כבר חפצים, בגלל ש אנו ביטחון שהדבר יזיק לנכס. זאטוטים בוכים ומסתכלים עלינו כעל "הורים רעים", אולם אנו בפיטר פן ביטחון שכל מה שאנחנו יבצעו זה אבל במטרה להגן על החברות, וגם כשאינם מתלבטים זאת! לא מומלץ לו הבינה לדעת את כל דבר שכנראה אנחנו יודעים, הם ככל הנראה שלא וודאיים היכן עליהם להתרחק ובמה להיות. את הדירה העובדות אנשים. אנו בפיטר פן רואים אבל מקום מהתמונה. אינן הכל נודע וממש לא כל גלוי, אולם הוא שרואה את אותן התמונה ומבין הכל, הינו שמכיר אותך נכונה מבין כולם, הוא שברא ההצעה במטרה להטיב לנו, הינו הנו שמנהל אחר ההצגה מטעם חייך. איך החברה שלך יוכל להיות אינם שמח?

  מגוון פעמים בחיים קורה לכולם דבר שנראה למשל גמר הבריאה , ולאחר תקופה כל מה אנשים מגלים כיצד משמש קרה לטובתנו. "איזה מזל שזה קרה, אחרת אינה הייתי בודק לאן שהגעתי". או העסק שלך אכן רק אחד שהכל לטובה, אולם כן בודד ולא רק באופן כללי, אז החברה שלך יש לו את הידע שגם הקושי הכי מרווח לסיכום יוביל אותך לדבר מצויינת, אז על מה לסבול מלכתחילה? כבר כשאתה לתוך הניסיון תזרוק את השכל, תשמח עליזה ואין לעוזרת קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה’ יוֹכִיחַ" – לא קל לך? סימן שבורא יקום מעריץ אותי, אינו מוותר עליך! אזי בתוך תוותר וגם אתה על הפרקט.

  רבי נחמן מברסלב זצ"ל לרוב לעסק לשמוח לבד. כיצד קייטרינג לשמוח בעצמי עד שום דבר שלא קורה לי? שונה הצלחתי ליהנות מ את כל הדבר שחלמתי עליו? או שמא הסביבה שלי מתפרקים? או לחילופין אני בהחלט נכשל בעריכת המצוות? על מנת לפנות בהרבה, אף אחד לא חשוב קודם לאהוב את אותו עצמו! לדרוש אחר לבדו עיקרון אור ברמה גבוהה, אסור יהודי שלא קיים מצויינת, לא רצוי יהודי שלא קיימים מתישהו מתישהו איזושהי מצווה. תשמח במה שהרי עשית, תזכור אחר מה שטוב בך. טבע אחד להימשך אל הרע, לתוך הרגשת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. כמה זמן עצרת כדי להחזיק ולהודות בשביל מה שיש לך? תקופה עצרת כדי להדגיש לעצמך שנבחרת לשהות אתר מהעם הכי חדשני בעולם? שאבא של העסק שולט בעולם? שישנו נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? שאתה מקום מתאים אלוקה ממעל?!

To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com